Par mitrāju nozīmi vizuālās mākslas stundā   

Kopš 1997. gada 2. februārī visā pasaulē aizsākta Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīcija, kuras mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Par mitrājiem šodien runāja arī mūsu skolā. Īpaši daudz par tiem tika dota iespēja uzzināt 2. klases skolēniem vizuālās mākslas mācību stundās, kuru laikā skolotāja Egija Tīse skolēniem par šo tēmu piedāvāja informatīvu materiālu, kā rezultātā skolēni uzzināja gan par to, kas ir mitrāji, gan arī, neaizmirstot par zīmēšanu un liekot lietā iegūtās zināšanas, attainoja tos vizuāli.

Vairāk par to, kas ir mitrāji, iespējams izlasīt šeit:

https://lv-pdf.panda.org/virzieni/saldudens/mitrzemes/