Mūsu skolas vērtības: cieņa, sadarbība, atbildība

Tukuma 3. pamatskolas vērtības ir
• CIEŅA
• SADARBĪBA
• ATBILDĪBA

Kā šīs vērtības komentē mūsu pedagogi, skolas vadība?

Zane Selivanoviča, skolas direktore.

“CIEŅA – kā augstākā vērtība cilvēku savstarpējās attiecībās.
SADARBĪBA – veiksmes atslēga iestādes attīstībai.
ATBILDĪBA – par to, lai mans veikums šodien ir labāks par manu sniegumu vakar. “

Lelde Erzama, direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jautājumos, sākumsskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja:

“ ATBILDĪBA – par jauno cilvēku pasaules redzējuma veidošanu.
SADARBĪBA – celt, kad otrs krīt un ļaut, lai mani ceļ.
CIEŅA- just, dzirdēt un būt empātiskam. (Kā mana Omīte mācīja – dari otram to, ko gribi saņemt pati.)”

Anda Mālmane, sociālais pedagogs, 6.klases audzinātāja:

“SADARBĪBA – veiksmes atslēga pozitīvām attiecībām klasē un kolektīvā.
CIEŅA – vērtība un prasme izturēties pret otru tā, kā vēlētos, lai izturas pret tevi!
ATBILDĪBA – pienākuma apzināšanās un tā veikšana pēc labākās sirdsapziņas. “

Inna Kukša, sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja:

“SADARBĪBAS prasmju veicināšanai būtiski aspekti ir skolas vide, pozitīvu attiecību veidošana starp skolotājiem un skolēniem.
ATBILDĪBA – veidot emocionāli pozitīvu vidi ikdienas mācību procesā.
CIEŅA – vērtība, kas liek tev just, dzirdēt, un būt sadzirdētam.”

Laura Meijere-Raģe, sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja.

“SADARBĪBA – došanās uz mērķi kopīgi. CIEŅA – vērtība, kura palīdz sasniegt kopīgos mērķus.
ATBILDĪBA – būt līdzās un atbalstīt līdzcilvēkus.”

Ramona Pole, izglītības psihologs.

“SADARBĪBA palīdz īstenot mērķus.”