Ekoskolas aktivitātes

9. novembrī Tukuma 3. pamatskolā visa skola bija Ekoskolas notikumu pārņemta. Tika apvienoti veseli 3 dažādi Ekoskolas pasākumi.

Pirmais – Ekoskolas Vides novērtējuma prezentācija.

Katra klase bija saņēmusi uzdevumu -pētīt konkrētu tēmu skolas vidē. Tēmas izpētītas, aptaujas veiktas un nu kopā ar audzinātāju, skolas zālē katra klase stāsta un analizē savu pētījumu rezultātus! Esam apskatījuši EKO tematus ļoti daudzpusīgi.

OtraisVispasaules Āra izglītības diena.

   Priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši uzdevumus saistībā ar savu mācību priekšmetu. Katra klase saņēma konkrētus uzdevumus, kuri tika veikti āra vidē.

Skolēni šādi papildināja ne tikai zināšanas mācību priekšmetos, bet ieguva pozitīvas emocijas, kuras rodas, veicot neparastus un pat pārdrošus uzdevumus. Skolēni mērīja trokšņu skaļumu pie skolas, mērīja koku augstumu, minēja mīklas par dabu, noteica savu soļa garumu, atveidoja savas sajūtas, mēģināja izveidot savu veselīga uztura šķīvi, iekļaut angļu valodu lapu un notikumi piedzīvojumos. Skolēniem patika arī ziedu atspiedumu kolāžu veidošana, dzīvnieku pēdu atpazīšana, spēka zīmju veidošana no pudeļu korķīšiem. Tika nostiprinātas prasmes un zināšanas atkritumu šķirošanā. Mūsu skolā pirmo reizi tika piedāvāta arī neliela virvju tase, kura rosināja ne tikai pārvarēt sevi, bet arī visai klasei darboties kopā kā kolektīvam.

Paldies par atsaucību Armandam Kotkem un dalībniekiem no pulciņa „X-UNIT” par šīs aktivitātes realizāciju.

Trešais -“Rīcības dienas 2022”, kuras notika ar devīzi- “MAZAS RĪCĪBAS- LIELA IETEKME”!

Katra klase izvērtēja savas spējas un intereses un veica kādu darbiņu, lai apturētu Globālo sasilšanu un veicinātu bioloģisko daudzveidību. 7. klases zēni kopā ar dizaina un tehnoloģiju skolotāju izgatavoja komposta kasti, lai koku lapas varētu kompostēt skolā nevis vest maisos prom. 1.-3. klašu skolēni sagrāba lapas skolas teritorijā. 4.,5. klases veidoja Kukaiņu māju, lai veicinātu Eko sistēmu skolas teritorijā. 6.klases uzņēmās pastiprinātu uzraudzību Energo elektrības taupīšanai. 7.klase uzņēmās savākt makulatūru no daudzstāvu māju iedzīvotājiem, 8.klases jaunieši rada sevī sparu lietot tikai vairakkārt lietojas dzērienu pudeles. 9.klase uzraka laukumu skolas dārziņā un iesēja rudzus.

Katra darbiņš atbilstošs vecumam, bet KOPĀ ESAM SPĒKS!

   Esi atbildīgs pret sevi un vidi sev apkārt!

Paldies visiem pedagogiem, skolēniem  un vecākiem par iesaisti, atsaucību!

                                                                                       Ekoskolas aktīvisti