Oktobris – Karjeras mēnesis

“Vienīgais cilvēks par kuru tev ir lemts kļūt, ir cilvēks, par kuru tu izvēlies kļūt!

/Ralfs Valdo Emersons/

Oktobris ir laiks, kad skolēniem ir iespēja padomāt, iedziļināties, par ko viņi vēlētos kļūt, kādas superspējas nepieciešamas, lai strādātu savā sapņu profesijā.

2022. gada oktobrī norisinājās Karjeras nedēļa, kur katrai klašu grupai tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai izzinātu dažādas profesijas, rosinot domāt par karjeras izvēli.

Tukuma 3. pamatskolas PII “Namiņš” grupas “Cālīši” bērni un 1.-2. klases skolēni iztēlojās un zīmēja, kas viņi vēlētos būt pēc 20 gadiem. 3.-4. klašu skolēni apmeklēja savas pilsētas uzņēmumus, iepazina darba vidi un izzināja, kādas ir profesijas, ko ražo, kādus pakalpojumus tie sniedz, kādas superspējas nepieciešamas, lai strādātu konkrētajā profesijā. 1.-4. klasēs ciemojās uzņēmēja no “Wonder Things” un bērni apguva jaunus terminus- ideja un skice. Radīja paši savu koka izstrādājumu, slīpējot un apstrādājot koku, kas rezultējās ar magnētiņa izveidošanu. 

5.-7. klases skolēni devās “pa uzņēmēju pēdām”. Skolēni veica izpēti par tuvumā esošajiem uzņēmumiem, individuālajiem uzņēmumiem, amatniekiem. Izvēlējās uzņēmumus, apmeklēja tos, iepazinās ar to darbību, ievāca informāciju.

8.- 9.klases skolēni izveidoja sava uzņēmuma projekta pieteikumu, kur tika ietverta biznesa ideja, veikta tirgus izpēte, izveidots biznesa plāns. Skolēnu komanda, kurai veiksmīgāk izdevās izveidot biznesa plānu, dosies uz Tukuma ledus halli, kur aizstāvēs savu projektu.

Lielākais atklājums ikvienam – ka mācības nebeidzas ar skolas pabeigšanu, bet cilvēks mācās visu dzīvi.