MAKULATŪRAS UN IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS IR SĀCIES!

Arī šogad Tukuma 3. pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un citi interesenti tiek aicināti piedalīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā, lai kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus.

Konkursa norises laikā dalībnieki tiek aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus papīra un kartona izstrādājumus, kā arī izlietotās baterijas un nogādāt visu skolā.

Makulatūru uz poligonu “Janvāri” ‘(Dienvidu iela 1) var nogādāt arī pašu spēkiem, informējot poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz Tukuma 3.pamatskolu. 

Esi čaklākais makulatūras vai bateriju vācējs un palīdzi dabai!