PĒDĒJAIS ZVANS

  Ja daudziem maijs saistās ar silto pavasara saulīti, kas atvērusi smaržīgos ceriņu pumpurus, prieku par tuvojošos vasaru, tad 9. klašu skolēniem domas “lido” citviet, jo tiek noslēgts nopietns posms viņu dzīvēs.

Bet pirms šī posma, kāds patīkams mirklis – Pēdējais skolas zvans, kad vēl dots neliels atelpas brīdis pirms lielajiem dzīves notikumiem – valsts pārbaudes darbiem.

Topošos absolventus sveica skolas direktore Zane Selivanoviča, audzinātājas – Aiga Jansone, Ita Jansone, kā arī 1. un 8. klašu skolēni, vēlot veiksmi un izdošanos eksāmenos.   

Viena no skolas tradīcijām – ik gadu 8. klase sveic absolventus, sagādājot kaut ko saldu. Paldies jums!

Nav aizmirsts arī par skolotājām, skolas vadību un pārējiem darbiniekiem! Sirsnīgs paldies 9. klašu skolēniem, viņu vecākiem!

Pēdējais skolas zvans izskanējis un izdzīvots, tagad tikai veiksmi un izturību eksāmenos! Uz tikšanos izlaidumā!