Zināmi un apbalvoti zibakcijas “Izglāb koku!” uzvarētāji

13. aprīlī Tukuma 3. pamatskolas skolēnu klases pulcējās skolas zālē, lai uzzinātu, kā tad kopumā veicies ar makulatūras nodošanu zibakcijas “Izglāb koku!” laikā.  

   Ja  viena tonna makulatūras pasargā no nociršanas vidēji sešus kokus, tad kopā esam izglābuši aptuveni 15, jo kopējais makulatūras svars, kas šajā dienā tika notots, nedaudz pārsniedza 2500 kg.

  Zīmīgi, ka 1. vietu ieguva 1. klases skolēni, kuri kopumā zibakcijas laikā nodeva vairāk kā 1 tonnu pārstrādājamā papīra. Par 2. un 3. vietu neatlaidīgi un ar dažādiem paņēmieniem cīnījās 6. un 8. klašu skolēni, kas šajā procesā iesaistīja ne tikai savu ģimeni, klases audzinātāju, bet arī sazinājās ar laikraksta “Tukuma Ziņas” redakciju un iztukšojot šīs iestādes krājumus, nogādājot smagos avīžu saiņus uz skolu rokām.

  Un, lai arī savstarpējā cīņa tik tiešām bija spraiga, 2. vietu beigu beigās ieguva 6. klase, bet 3. vietu – 8.klases skolēni.

  Paldies visiem par lielo atsaucību, un īpaši skolotājām – Zojai Tarasenko, Lailai Matīsai– , un skolotājam – Mārtiņam Priedem!