Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkurss

Katru gadu Tukuma novadā tiek rīkots Tukuma novada skatuves runas konkurss, tā mērķis – bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.   

  Savu lietpratību šajās jomās īpaši veiksmīgi šogad pierādīja mūsu skolas 9.a klases skolniece Rēzija Aniņa, kura deklamēja Annas Auziņas dzejoli un Maksimiliana Kvites miniatūras fragmentu “Caur smiltīm”, iegūstot 1. pakāpi.   

  Paldies par uzdrīkstēšanos, lielo neatlaidību, centību arī 7. klases skolniecei Madarai Martai Drūnesei un 4. klases skolniekam Artūram Ivaņikam, un ieguldīto darbu skolotājām: Innai Kukšai un Itai Jansonei! Lepojamies!