Ar baltu sniega segu, latviešu tautas tradīcijām un priekpilnu kopā būšanu, aizvadīta pēdējā skolas diena pirms ziemas brīvdienām

Laikā, kad visgaišāk mirdz māju logi, kad vislielāko siltumu un labestību izstaro mūsu sirdis un pa virtuves durvju spraugu istabā ieplūst siltu pīrāgu un piparkūku smarža, ikvienam zināms – tuvojās Ziemassvētki.  

  Ar latviešu tautas tradīcijām, priekpilnu kopā būšanu un pārdomām par paveikto, tos šodien, 21. decembrī, ieskandinājām arī mēs, Tukuma 3. pamatskolas saime. Kopā vilkām bluķi, veidojot aizsardzības apli, lai pasargātos nākamajā gadā no visa nelabvēlīgā, lasījām ticējumus no senlatviešu pūra lādes, kā arī interesantā veidā šķērsojām naktī sasnigušās sniega kupenas. Un, lai arī brīžam degungalā un pirkstgalos ieknieba sals, katram tika dota iespēja sasildīties, malkojot karsto dzērienu.  

  Protams, gandarījums ne tikai par svētku sajūtas klātesamību, bet arī par skolēnu sansiegumiem mācībās. Īpaši lepojamies ar skolēniem, kuri 1. mācību pusgadā saņēma Tukuma 3.pamatskolas godināšanas rakstus par teicamām sekmēm un Tukuma 3.pamatskolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās. Paldies, priecājamies par jūsu sasniegumiem!

Lai visiem priecīgi un gaiši svētki! Uz tikšanos 5. janvārī!