Jau 102 dienas skolā!

Katru gadu Tukuma 3. pamatskolas kolektīvs priecājas par pirmklasniekiem, kuri pievienojas skolas saimei. Šogad 1. klasi kopumā apmeklē 25 bērni, kurus mācību ritmā prasmīgi ievadījusi klases audzinātāja Laura Meijere-Raģe.  

  Lai skolas gaitas būtu “krāsainākas”, katru gadu tiek rīkots pasākums “102 dienas, kopš esmu pirmklasnieks”. Tā ir viena no mūsu skolas tradīcijām, kad lielākie klašu skolēni, šogad tie bija 8., sagatavo dažādus uzdevumus un aicina 1. klases skolēnus demonstrēt savas prasmes un zināšanas par apgūto 1. semestrī.

 Šogad skolēni minēja mīklas, klausījās un atpazina dzīvnieku balsis, locīja lidmašīnas un kopumā baudīja priekpilnu dienu!  

Paldies 8. klasei un skolotājai Innai Kukšai!