Un Tevi jaunas, modras acis vēro, –

Tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko,

Ar Tavu dzīvi daudzas dzīves mēro,

No Tevis ņem, bet devējs bagāts top.  

Lai ik dienu ir pārliecība par saviem spēkiem, gandarījums par paveikto un spēja būt aizrautīgiem!

Šajā mācību gadā īpaši lepojamies ar mūsu skolas kolēģiem, kuri saņēma Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu:

🍁sociālo pedagogu Andu Mālmani,

🍁medmāsu Zentu Raciņu,

🍁pedagogu Gunitu Kūlu,

🍁logopēdi Vikiju Riekstiņu,

🍁skolas bijušo saimniecības pārzini Viktoru Borunovu.