Vizuālās mākslas konkurss “Akvarelis. Mākslinieks Jānis Brekte – 100”

Ar patiesu prieku sveicam mūsu skolas skolnieces – Sintiju Čebikinu un Leilu Elizabeti Gaigalu ar panākumiem vizuālās mākslas konkursā

                        “Akvarelis. Mākslinieks Jānis Brekte – 100” 14 – 16 vecumu grupā.

Sintija Čebikina ieguva I VIETU, un viņas darbu “Pastaiga vecpilsētā” atzinīgi novērtēja arī Facebook lapā, kur tas ieguva simpātiju balvu.

Savukārt, Leila Elizabete Gaigala ar savu akvareli “Sadzīves ainiņas mazpilsētā” tika novērtēta ar ATZINĪBU. Paldies skolotājai Ilzei Kalniņai un meitenēm! Mēs lepojamies ar paveikto!

Leila Elizabete Gaigala “Sadzīves ainiņas mazpilsētā”
Sintija Čebikina “Pastaiga vecpilsētā”