Skolas skatuves runas konkurss

17. februārī Tukuma 3. pamatskolā tika organizēts skatuves runas konkursa 1. posms. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru, aktiermeistarību, kā arī sekmēt interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Konkursā piedalījās desmit 1. -9. klašu skolēni. 1. vietu ieguva Karīna Zariņa (8. klase), 2. vietu – Sana Mikuļčika (6. klase). Abas dalībnieces tika izvirzītas skatuves runas konkursa 2. kārtai, kas norisināsies Slampes Kultūras pilī 2020. gada 3.martā. Veiksmi meitenēm, kā arī paldies visiem skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu, jo arī pārējie priekšnesumi bija lieliski!🙏