“Higiēnas viktorīna”

7. februārī pie Tukuma 3. pamatskolas 3. klases skolēniem viesojās skolas medmāsa Zenta Raciņa un speciālais pedagogs Liene Stepiņa.
Skolēni tika aicināti piedalīties “Higiēnas viktorīnā”, kuras mērķis, kā norādīja pasākuma organizatores, esot izglītot skolēnus par personiskās higiēnas jautājumiem, uzmanību pievēršot dažādām slimībām, kas var rasties, neievērojot higiēnas normas personīgajās un sadzīves situācijās.
Lai gan pēc viktorīnas rezultātu apkopošanas pierādījās, ka skolēni daudz zina paši, tomēr bija arī tādas lietas, kas tika dzirdētas pirmoreiz, tāpēc paldies Zentai un Lienei par jaunajām zināšanām!