Daudz laimes, Latvija!

Kā zināms, tad novembris ir patriotu mēnesis. Tas ir mēnesis, kad svinam savas valsts proklamēšanas dienu un godinām Brīvības cīņā kritušos. Tas ir laiks, kad mūsu latviskums ir īpaši izteikts.
Brīvību, kas mums dota, prot novērtēt arī Tukuma 3. pamatskolas skolēni. Viņi savu cieņu Latvijai izrādīja skolas svētku koncertā “Tev, mana Latvija!” gan ar latviskām dziesmām un dejām, gan dzejoļiem par mūsu valsti, vēsturi un cilvēkiem. Pēc tāda koncerta, neapšaubāmi, ikvienam ir skaidrs, ka viņi zina atbildi uz jautājumu, kas izteikts Jāņa Petera dzejoļa nosaukumā “Vai tu zini, kas ir Latvija?”