Ekoskolu Rīcības dienas ir sākušās!

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt.
Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.
Aktīvi Ekoskolu Rīcības dienās darbojās arī Tukuma 3. pamatskolas skolēni, kurus ar 2019. gada tēmu “Par nākotni bez klimata krīzes”, iepazīstināja Ekoskolas koordinatore Laila Matīsa.
Skolēni tika aicināti veikt 3 uzdevumus:
1. No dotajiem attēliem, kuros redzami uzlabojumi, kas mazina klimata krīzi, izvēlēties 3 un sagatavot prezentāciju, pastāstot pārējiem par to, kas notiktu, ja šādi uzlabojumi nebūtu izgudroti;
2. Padomāt un uzrakstīt, ko skolēns pats var darīt, lai cīnītos pret klimata krīzi;
3. Izveidot bukletu, kurā tiktu norādīta informācija par to, kā rīkoties, lai mazinātu problēmas, kas saistītas ar klimata krīzi.
Prieks par to, ka skolēniem šie uzdevumi nesagādāja grūtības, jo idejas, kā cīnīties pret šo problēmu, bija katram Rīcības dienu dalībniekam.