Dzejas diena

24. septembrī Tukuma 3. pamatskolā viesojās dzejniece un viena no ražīgākajām bērnu grāmatu autorēm Ieva Samauska.
Pasākuma laikā dzejniece ne tikai lasīja dzeju, bet arī atbildēja uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem.
Skolēni uzzināja, kāpēc Ieva izvēlējusies kļūt tieši par dzejnieci, kur viņa rod iedvesmu, lai rakstītu dzeju un kāpēc vispār to vajadzētu darīt. Interesanti un noderīgi, ka Ieva dalījās pieredzē un piedāvāja savus ieteikumus, kā pārvarēt stresu, uzstājoties publikas priekšā.
Paldies jāsaka Dzejas dienas pasākuma vadītājām- 8. klases skolniecei Agnesei Gailītei un 9. klases skolniecei Valērijai Kurilo, kā arī 7. b klases skolniecei Luīzei Ozolai, kas padarīja šo dienu skanīgāku. Uz tikšanos nākamajās Dzejas dienās!