Mana nākotnes profesija

27. martā 7. – 9. klašu skolēniem tika piedāvātas nodarbības ar karjeras konsultanti Intu Lemešonoku. Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēniem bija iespēja apzināties savas spējas, intereses, vērtības, personiskās īpašības un analizēt tās karjeras izvēles perspektīvā. Ceram, ka praktisko nodarbību aktivitātes palīdzēja karjeras lēmumu pieņemšanā.