Skolas skatuves runas konkurss.

15. februārī mūsu skolā notika skolas skatuves runas konkurss.Piedaloties šajā konkursā bija jāievēro šādi nosacījumi:

1) skatuves runas priekšnesumi tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu

2) dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu

3) katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.

Pavisam konkursā piedalījās 11 skolēni. Viņus vērtēja skolotājas: Kitija Kārkliņa, Ita Vītiņa, Zoja Tarasenko, Inese Alle, Inna Kukša.

Ceļa Zīmi uz Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skatuves runas konkursu, kas notiks 5. martā, Slampes Kultūras pilī,  ieguva Rēzija Aniņa ( 6. a klase) un Kitija Folkmane ( 9. klase).

Apsveicam! Lai veicas skatuves runas konkursa 2. kārtā!