Apsveicam ar panākumiem!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 9.klases vēstures olimpiāde.

 Madara Muča ( 9.klase) – atzinība (4.vieta)

Paldies skolotājai Ievai Feldbergai!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 9.klases matemātikas olimpiāde.

 Madara Muča ( 9.klase) – atzinība (5.vieta)

Paldies skolotājai Aigai Jansonei!

Apsveicam, priecājamies un lepojamies!