Mūzikas stunda baznīcā

Jau 5. gadu adventa laikā, mazu brīdi pirms, apstājamies, lai Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīcā  visa skolas saime kopā baudītu svētsvinīgu koncertu. Paldies par aizkustinošām Ziemassvētku melodijām skolas vokālajam ansamblim “Crescendo” un tā vadītājai – skolotājai Inesei Bērziņai un mūsu draugiem no Tukuma Mūzikas skolas!