” Piedzīvosim 1905.gadu”

Projekta” Latvijas skolas somas” ietvaros 6.decembrī 2018.gadā 9.klase devās  uz Durbes pili, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībā ” Piedzīvosim 1905.gadu.” Tās uzdevums bija aktualizējot Latvijas un pasaules vēstures mācību saturu, radīt priekšstatu par Latvijas sociāldemokrātu idejām un nelegālo darbību, revolūcijas cēloņiem un norisi, kā arī radīt priekšstatu par vācbaltu muižnieku uzskatiem.
Nodarbības sākumā  skolēni sadalījās 5 grupās un katrai grupai tika izsniegtas darba lapas. Staigājot pa Durbes pili, katra grupa apmeklēja 5 stacijas, kur tika nolasīta no avīzes izraksta vai izstāstīta situācija par 1905.gadu. Izpildot Durbes pils darbinieka uzdevumu, katra grupa izprata vai dotais apraksts bija patiesība vai mīts. Pasākuma beigās vēl tika sniegta īsa ekskursija pa Durbes pili un tad visi kopā apsprieda savu dienu, uzdevumus un atbildes.