” Melu klubs”

Iniciatīvas ” Latvijas skolas somas” ietvaros, mūsu skolā, pie 7. un 8. klašu skolēniem, viesojās Talsu muzeja pārstāvji ar muzejpedagoģijas programmu ” Melu klubs.” Tā mērķis bija sekmēt skolēnu interesi par dažādu laikmetu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, konkrētā laika periodā izmantojamiem priekšmetiem.

” Suitu sieva”, ” skolotāja”, ” profesors”, ” čigāns” skolēniem sagatavoja četrus stāstus par vienu noteiktu priekšmetu. Skolēniem bija jāizdomā, kuri ir meli, kura ir patiesība. Muzeja darbinieki bija sagatavojuši neparastus sadzīvē lietojamus priekšmetus, piem.: zirga zobu rīvi, mušķērāju, sēklu stādītāju. Skolēni bija ļoti ieinteresēti šajā pasākumā. Paldies Talsu muzeja darbiniekiem!