Vecāku diena

Aicinām uz vecāku dienu ceturtdien, 1. novembrī!

Norises kārtība:

17:00 – 19:30 Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

17:30 – 18:00 Tukuma sporta halles apskate

(17:30 tikšanās pie bibliotēkas 1.stāva foajē).

18:00 – 18:30 2. – 4. klašu vecāku sapulces.

18:30 – 19:00 1.,5. – 9. klašu vecāku sapulces.

19:00 Skolas padomes sēde.