Projekti

  Šobrīd aktuālie, realizējamie projekti skolā:

  • Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošana skolā.
  • Projekts „Pumpurs” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) atbalsta programmas ieviešana skolā.
  • Projekts “Ekoskola”.
  • Projekts “Latvijas skolas soma”.
  • Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.”(Nr. 9.2.4.2/16/I/011)