Ir!

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā Karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā

LASĪT TĀLĀK...

2019./2020. m.g. izlaidums

Mazliet mierīgāk nekā ierasts, ar sirsnīgiem atvadu vārdiem un krāšņiem ziediem izskanējis skolas 2019./2020.māc.gada izlaiduma pasākums. Sakām paldies absolventiem, audzinātājai Andai Mālmanei, vecākiem un, protams, arī pedagogiem! Īpaši par pēdējo posmu, kas bija tik netipisks mums visiem! Priekšā vasara – atpūtas, piedzīvojumu un plānu kalšanas laiks. Tveriet saules starus, meklējiet

LASĪT TĀLĀK...

Mēs to paveicām kopā

Mīļie skolotāji, skolēni un vecāki, vēl tikai mirklis, pavisam, pavisam mazliet līdz vasaras brīvlaikam. Šis mums ir bijis pārbaudījumiem pilns mācību gads, īpaši tā izskaņa, tomēr esam ieguvuši pieredzi, citu skatījumu uz lietām un pierādījuši, ka kopā varam paveikt neiespējamo. Paldies ikvienam no jums– mēs to paveicām! Lai vasarā daudz mirkļu

LASĪT TĀLĀK...

Lielā Talka

 “Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas rāda piemēru, kā var talkot arī šajos īpatnējos krīzes apstākļos.”  Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits  Iedvesmojies, izvēlies savu talkas vietu un esi viens no tiem, kas 16. maijā rāda piemēru citiem!

LASĪT TĀLĀK...

Lieliski panākumi erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”

”FIZMIX Eksperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursa laikā jaunieši un komandas skolotāja konsultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, kā arī sabiedrībā zināmi un talantīgi cilvēki. Konkursa atlases kārta notika FIZMIX mājaslapā, kur skolēni risināja 30 dažādas grūtības pakāpes

LASĪT TĀLĀK...

4. maijs jeb Baltā galdauta svētki

Tieši šodien, 4. maijā, aprit 30 gadu, kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Jau kādu laiku šo dienu dēvē arī par Baltā galdauta svētkiem. Svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus svinēt dienu, kas pielīdzināma Latvijas valsts otrajai dzimšanas dienai. Balti klāts galds ir kā pašapziņas un lepnuma simbols, vienojošais elements, kas aicina

LASĪT TĀLĀK...

Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība Tukuma 3.pamatskolā

(skolotāju – skolēnu – vecāku loma un atbildība) Skolotāja loma un atbildība  Skolēna loma un atbildība Vecāku loma un atbildība Plāno attālinātās mācīšanās darbu katrai mācību stundai (tēma, sasniedzamais rezultāts – SR, apraksts ar stundā veicamajiem darbiem, atgriezeniskā saite – AS). Patstāvīgi plāno savu mācīšanos un veido savu dienas kārtību

LASĪT TĀLĀK...

Par attālinātu mācību procesa norisi Tukuma 3.pamatskolā un pirmsskolas grupās

Mācību process notiek attālināti sākot ar 2020.gada 23.martu (1. – 9.klašu posmā, pirmsskolas grupām “Ezīši” un “Cālīši”). Mācību stundas un nodarbības pirmsskolā notiks pēc noteiktā stundu un nodarbību saraksta, kas pieejams e-klase.lv (sadaļā dienasgrāmata). Vispārējā komunikācija un saziņa ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem tiek nodrošināta izmantojot: e.klase.lv, sms, whatsapp, telefoniski.

LASĪT TĀLĀK...