Mēs to paveicām kopā

Mīļie skolotāji, skolēni un vecāki, vēl tikai mirklis, pavisam, pavisam mazliet līdz vasaras brīvlaikam. Šis mums ir bijis pārbaudījumiem pilns mācību gads, īpaši tā izskaņa, tomēr esam ieguvuši pieredzi, citu skatījumu uz lietām un pierādījuši, ka kopā varam paveikt neiespējamo. Paldies ikvienam no jums– mēs to paveicām! Lai vasarā daudz mirkļu

LASĪT TĀLĀK...

Lielā Talka

 “Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas rāda piemēru, kā var talkot arī šajos īpatnējos krīzes apstākļos.”  Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits  Iedvesmojies, izvēlies savu talkas vietu un esi viens no tiem, kas 16. maijā rāda piemēru citiem!

LASĪT TĀLĀK...

Lieliski panākumi erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”

”FIZMIX Eksperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursa laikā jaunieši un komandas skolotāja konsultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, kā arī sabiedrībā zināmi un talantīgi cilvēki. Konkursa atlases kārta notika FIZMIX mājaslapā, kur skolēni risināja 30 dažādas grūtības pakāpes

LASĪT TĀLĀK...

4. maijs jeb Baltā galdauta svētki

Tieši šodien, 4. maijā, aprit 30 gadu, kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Jau kādu laiku šo dienu dēvē arī par Baltā galdauta svētkiem. Svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus svinēt dienu, kas pielīdzināma Latvijas valsts otrajai dzimšanas dienai. Balti klāts galds ir kā pašapziņas un lepnuma simbols, vienojošais elements, kas aicina

LASĪT TĀLĀK...

Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība Tukuma 3.pamatskolā

(skolotāju – skolēnu – vecāku loma un atbildība) Skolotāja loma un atbildība  Skolēna loma un atbildība Vecāku loma un atbildība Plāno attālinātās mācīšanās darbu katrai mācību stundai (tēma, sasniedzamais rezultāts – SR, apraksts ar stundā veicamajiem darbiem, atgriezeniskā saite – AS). Patstāvīgi plāno savu mācīšanos un veido savu dienas kārtību

LASĪT TĀLĀK...

Par attālinātu mācību procesa norisi Tukuma 3.pamatskolā un pirmsskolas grupās

Mācību process notiek attālināti sākot ar 2020.gada 23.martu (1. – 9.klašu posmā, pirmsskolas grupām “Ezīši” un “Cālīši”). Mācību stundas un nodarbības pirmsskolā notiks pēc noteiktā stundu un nodarbību saraksta, kas pieejams e-klase.lv (sadaļā dienasgrāmata). Vispārējā komunikācija un saziņa ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem tiek nodrošināta izmantojot: e.klase.lv, sms, whatsapp, telefoniski.

LASĪT TĀLĀK...

Attālinātās mācīšanās procesa norise Tukuma 3. pamatskolā

Cienījamie vecāki, skolēni un pedagogi! Tukuma 3. pamatskolā mācības klātienē no 2020.gada 13.marta nenotiek! Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 13.marta līdz 14.aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un mācības notiek attālināti. Saziņai izmantojiet e-klasi un e-klases pastu, kā oficiālo saziņas platformu, lai

LASĪT TĀLĀK...

Informācija par skolēnu uzņemšanu 1. klasē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 17.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim vecāki var attālināti iesniegt iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē. Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Tukuma 3.pamatskola, Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 vai nosūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi:

LASĪT TĀLĀK...

Informācija skolēniem un vecākiem

Pamatojoties uz rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu “Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.”, ar  13. martu Tukuma 3. pamatskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē.  Plašāka informācija:  MK 12.03.2020. rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

LASĪT TĀLĀK...