Atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls:

Medmāsa

Zenta Raciņa

zentar@inbox.lv

26341358

Sociālais pedagogs

Anda Mālmane

anda.malmane@inbox.lv

26569904

Speciālais pedagogs

Liene Stepiņa

lienesstepina@gmail.com

Logopēds

Vikija Riekstiņa

ika@inbox.lv

Psihologs

Inese Granta

grantainese@inbox.lv

29322871

Skolas atbalsta personāla darba laiks:

Sociālais pedagogs – Anda Mālmane
Pirmdiena 8.00 – 14.00
Otrdiena 8.00 – 14.00
Trešdiena 8.00 – 14.00
Ceturtdiena 8.00 – 14.00
Piektdiena 8.00 – 14.00

Speciālais pedagogs – Liene Stepiņa
Pirmdiena 8.00 – 15.00
Otrdiena 8.00 – 15.00
Trešdiena 8.00 – 15.00
Ceturtdiena 8.00 – 15.00
Piektdiena 8.00 – 14.00

Skolas logopēds – Vikija Riekstiņa
Pirmdiena 12.05 – 16.00
Otrdiena 12.55 – 16.00
Trešdiena 12.55 – 16.00
Ceturtdiena 12.05 – 16.00

Skolas psihologs – Inese Granta
Ceturtdiena – 9.00 – 15.00
Piektdiena 9.00 – 12.00 (datu apstrāde, analīze)

 

Informācijai par pedagoģiski medicīnisko komisiju:

Tālr. 63107276 vai 29136771