Pedagogi

Mūsu skolas pedagogi: 

Mūsu skolas pedagogi:
Zane Selivanoviča – direktore
Svetlana Hadakovska – direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Andra Ermansone – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Elizaveta Amiton – mūzikas skolotāja
Madara Godina – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Aiga Jansone – matemātikas un dabaszinību skolotāja, 7. b klases audzinātāja, “Klašu audzinātāju MK” vadītāja
Aija Jurševica – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, “Sākumskolas metodiskās komisijas” vadītāja
Ilze Kalniņa – 5. – 9. klašu vizuālās mākslas skolotāja
Inna Kukša – ārpusstundu darba koordinators, 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Gunita Kūla – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Renāte Ķeire – vēstures skolotāja
Oskars Laugalis – informātikas skolotājs
Aira Magere – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Laila Matīsa – “Ekoskolas” koordinators, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja, “Kultūras izpratnes, pašizpausmes mākslas, veselības un fizisko aktivitāšu MK” vadītāja
Ingūna Mažule – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Anda Mālmane – sociālais pedagogs, 9. klases audzinātāja
Laura Meijere- Raģe – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6. klases audzinātāja
Egils Neihofers – zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 1.- 4. klašu vizuālās mākslas skolotājs
Jeļena Orlova – sporta skolotāja
Vilnis Prancāns – zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Vikija Riekstiņa – logopēds
Liene Sniķere – angļu valodas skolotāja
Liene Stepiņa – speciālais pedagogs, “Atbalsta personāla “komandas vadītāja, 5. klases audzinātāja
Samanta Straupmane – sociālo zinību un vēstures skolotāja, “Valodu, sociālo un pilsonisko jomu MK” vadītāja
Elīna Štariene – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Zoja Tarasenko – ģeogrāfijas un vācu valodas skolotāja, bibliotekāre
Ita Vītiņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja, interešu izglītības koordinators
Natālija Volkonovska – angļu valodas skolotāja
Svetlana Votinova – krievu alodas skolotāja
Dana Zukule – fizikas, matemātikas skolotāja, 8.klases audzinātāja, “Dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas MK” vadītāja