Pedagogi

Mūsu skolas pedagogi:

Zane Selivanoviča – direktore
Svetlana Hadakovska – direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Inese Alle – audzināšanas darba un interešu izglītības koordinators, 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, “Klašu audzinātāju MK” vadītāja
Inese Bērziņa – mūzikas skolotāja
Ieva Feldberga – vēstures skolotāja
Dainis Germovs – zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Madara Godina – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Ludmila Grečaņika – ķīmijas skolotāja
Aija Jurševica – 4.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, “Sākumskolas metodiskās komisijas” vadītāja
Kitija Kārkliņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.klases audzinātāja
Inna Kukša – ārpusssstundu darba koordinators, 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Gunita Kūla – 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Lāsma Lēnerte- Šteina – vizuālās mākslas skolotāja
Egils Neihofers – 1.- 4.klašu vizuālās mākslas skolotājs
Ilze Kalniņa – 5. – 9.klašu vizuālās mākslas skolotāja
Aira Magere – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Laila Matīsa – “Ekoskolas” koordinators, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja, “Valodu un mākslas, cilvēks un sabiedrība, sporta MK” vadītāja
Anda Mālmane – sociālais pedagogs, 8.klases audzinātāja
Ingūna Mažule – pirmsskolas skolotāja, “Ezīšu” audzinātāja
Aiga Jansone – matemātikas un dabaszinību skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Jeļena Orlova – sporta skolotāja
Inita Pabērza – bioloģijas skolotāja
Laura Podziņa – angļu valodas skolotāja
Vikija Riekstiņa – logopēds
Lelde Rumba – psihologs
Liene Sniķere – angļu valodas skolotāja
Liene Stepiņa – speciālais pedagogs, “Atbalsta personāla “komandas vadītāja
Samanta Straupmane – sociālo zinību un vēstures skolotāja
Elīna Štariene – pirmsskolas skolotāja, “Cālīšu” audzinātāja
Zoja Tarasenko – ģeogrāfijas un vācu valodas skolotāja, bibliotekāre, 9.klases audzinātāja
Ita Vītiņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Natālija Volkonovska – angļu valodas skolotāja
Svetlana Votinova – krievu alodas skolotāja
Dana Zukule – fizikas, matemātikas, informātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja, “Dabaszinātņu un matemātikas MK” vadītāja