Misija, vīzija, vērtības

Mūsu skolas vērtības:

  • CIEŅA

  • ATBILDĪBA

  • SADARBĪBA