Karjeras izglītība

KARJERAS NEDĒĻA

no 8. – 12. oktobrim

visā Latvijā

“Tavs karjeras skrejceļš!”

PASĀKUMI TUKUMA 3. PAMATSKOLĀ 2018./ 2019. m. g.

Pasākums Laiks Dalībnieki
Ekskursijas uz uzņēmumiem 8. – 19. oktobris 1. – 9. klase
Profesiju diena sākumskolā “Kad es pabeigšu skolu, es būšu…” 12. oktobris 1. – 4. un 8.  – 9. klašu skolēni
Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (vecākiem u.c.) 8. – 19. oktobris 1. – 9. klase
Profesiju diena PII “Lotte” “Kad es izaugšu liels, es būšu…” 18. oktobris Skolēnu pašpārvalde
Klases stundas karjeras izvēlē visu oktobri 1. – 9. klase
Karjeras izvēles pasākums – interaktīvas nodarbības “Izvēlies savu karjeras skrejceļu pats!” 10. oktobris

10.00 – 14.00

8.  – 9. klašu skolēni
Ekskursija uz Tukuma internātpamatskolu 18. oktobris 7. – 9. klašu skolēni

 Karjeras izglītības pasākumi 2019. gada janvārī

21.01.2019. Pasākums 9. klases skolēniem projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Smelies iedvesmu!”.

24.01.2019. Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8. – 9. klašu skolēniem.