Skolēnu pašpārvalde

Ja tevī jau labu laiku burbuļo jauna un radoša ideja, un tu kopā ar saviem domubiedriem esi gatavs uzņemties iniciatīvu, lai to realizētu tepat savā skolā, tad nekavējies un dari to, iesaistoties jauniešu radošajā iniciatīvu grupas „Demokrāts” darbībā. Tas var būt tavs pirmais solis, lai sevi izzinātu un rastu interesantu vidi kā sev, tā arī citiem. Tev tikai nepieciešams apskatīt apkārt, vai ir kāds jautājums, ko tu vēlies risināt savā vietējā sabiedrībā vai vienkārši vēlies apgūt prasmes, kas tev var noderēt nākotnē. Esi aktīvs, nāc un  darbojies skolēnu pašpārvaldē savā skolā!
Jauniešu radošā iniciatīvā grupa „Demokrāts” ir skolēnu apvienība, kurā darbojas Tukuma 3. pamatskolas aktīvākie skolēni no 6. līdz 9.klasei, kuri arī no savas vides ievēl prezidentu.
Jaunieši rūpējas  par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, konkursi, balles. „Demokrāta” uzdevums  ir padarīt skolas dzīvi krāsaināku, lai tā nebūtu pelēka, lai tā būtu interesanta ārpusstundās gan skolēniem, gan skolotājiem.
Lai pašpārvalde strādātu kā organisms, pašiem jābūt šī organisma aktīvai daļai.
•    Tā šogad skolēnu pašpārvaldes „Demokrāts” galva ir grupas vadītāja skolotāja Inna Kukša.
•    Labā roka ir pašpārvaldes prezidente 9. klases skolniece Madara Muča, prezidenta palīdze 9.klases skolniece Laura Gailīte . Priecājamies Lauru un Madaru vēlam viņām būt radošām un aktīvām.
•    Visi pārējie ir kā sirds, mugurkauls un kājas. Pašsaprotami, ka  degoša sirds, stiprs mugurkauls un žiglas kājas spēj padarīt daudz labu un vajadzīgu darbu.

Šie degošie, stiprie un žiglie ir:

 • Muča Madara ( 9.kl.) jauniešu radošās iniciatīvu grupas prezidente
 • Gailīte Laura ( 9.kl.) jauniešu radošās iniciatīvu grupas prezidenta palīgs
 • Brandaua Jogita ( 6.a kl.)
 • Prokofjeva Sofija ( 6.a kl.)
 • Čibikina Sintija ( 7.kl.)
 • Gailīte Agnese ( 7.kl.)
 • Šeluha Ralfs ( 7.kl.)
 • Puķe Mišela ( 8.kl.)
 • Šeluha Karīna( 8.kl.)
 • Folkmane Kitija ( 9.kl.)
 • Kaušele Inta ( 9.kl.)
 • Krāģis Madars ( 9.kl.)
 • Mahta Ance ( 9.kl.)
 • Pravlocaka Rebeka ( 9.kl.)