Interešu izglītība

 Interešu izglītības programmas 2019./2020. m. g. 

1. Kultūrizglītība, Mūzika – Vokālais ansamblis
Kolektīva nosaukums: “Crescendo”. Vadītāja: Elizaveta Amiton

2. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Zīmēšana, gleznošana
Pulciņa nosaukums: “Mākslas studija”. Vadītāja: Ilze Kalniņa

3. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Kombinētie rokdarbi
Pulciņa nosaukums: “Radošā darbnīca”. Vadītāja: Laila Matīsa

4. Kultūrizglītība, Deja – Mūsdienu deja
Kolektīva nosaukums: ’’Kaprise”. Vadītāja: Jeļena Orlova

5. Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Pulciņa nosaukums: “Čempions”. Vadītāja: Jeļena Orlova

6. Jauniešu radošā iniciatīvu grupa
Pulciņa nosaukums: “Demokrāts”. Vadītāja: Inna Kukša

7. Kultūrizglītība, Teātris
Kolektīva nosaukums: “Spicie”. Vadītāja: Inna Kukša

8. Vides interešu izglītība, Ekoloģijas pulciņš
Pulciņa nosaukums: “Vides izglītības pulciņš”. Vadītāja: Laila Matīsa

9. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Kokapstrāde
Pulciņa nosaukums: “Koks 3D”. Vadītājs: Egils Neihofers

Nodarbību saraksts 2019./ 2020. m.g.  

Nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Skolotājs
Vokālais ansamblis “Crescendo” 1.-9. kl. (4 st.) 14.20- 15.00 14.20- 15.00 12.40- 13.20
13.25- 14.05
Elizaveta  Amiton
Kokapstrāde “Koks 3D” 5.-9. kl. (2 st.) 13.30- 14.10 14.20- 15.00 Egils Neihofers
Ekoloģijas pulciņš “Vides izglītības pulciņš” 1.-9. kl. (4 st.) 14.20- 15.00
15.05- 15.45
15.05- 15.45
15.50- 16.30
Laila Matīsa
Kombinētie rokdarbi “Radošā darbnīca” 1.-9. kl. (2 st.) 13.30-14.10 13.30- 14.10 Laila Matīsa
Mūsdienu deja “Kaprise” 1.-4. kl. (2 st.) 12.40- 13.20 12.40- 13.20 Jeļena Orlova
Mūsdienu deja “Kaprise” 5.-9. kl. (2 st.) 14.20- 15.00 14.20- 15.00 Jeļena Orlova
Citas sporta spēles “Čempions” 1.-4. kl. (2 st.) 13.30- 14.10 12.40- 13.20 Jeļena Orlova
Citas sporta spēles “Čempions” 5.-9. kl. (1 st.) 14.20- 15.00 Jeļena Orlova
Jauniešu radošā iniciatīvu grupa “Demokrāts” 5.-9. kl. (2 st.) 14.20- 15.00 14.20- 15.00 Inna Kukša
Zīmēšana, gleznošana “Mākslas studija” 1.-9. kl. (2 st.) 13.30- 14.10
14.20- 15.00
Ilze Kalniņa
Teātris “Spicie” 2.-8.kl. (2 st.) 14.20- 15.00 13.30.-14.10 Inna Kukša
Projekts “Dari un radi” 4.-9. kl. (2 st.) 14.15-14.55
15.00-15.40.
Laila Matīsa
Projekts “Jauno pētnieku klubs” 5.-9. kl. (2 st.) 13.30-14.10

14.20-15.00

Dana Zukule
 SASNIEGUMI 2019./ 2020. m. g.