Interešu izglītība

 Interešu izglītības programmas 2018./2019. m.g.

1. Kultūrizglītība, Mūzika – Vokālais ansamblis
Kolektīva nosaukums: “Crescendo”. Vadītāja: Inese Bērziņa

2. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Zīmēšana, gleznošana
Pulciņa nosaukums: “Krāsas”. Vadītājs: Egils Neihofers

3. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Papīra plastika
Pulciņa nosaukums: “Dzērve”. Vadītāja: Ilze Kalniņa

4. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – Kombinētie rokdarbi
Pulciņa nosaukums: “Radošā darbnīca”. Vadītāja: Laila Matīsa

5. Kultūrizglītība, Deja – Mūsdienu deja
Kolektīva nosaukums: ’’Kaprise”. Vadītāja: Jeļena Orlova

6. Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Pulciņa nosaukums: “Čempions”. Vadītāja: Jeļena Orlova

7. Jauniešu radošā iniciatīvu grupa
Pulciņa nosaukums: “Demokrāts”. Vadītāja: Inna Kukša

8. Kultūrizglītība, radošās industrijas – Skolas avīze
Pulciņa nosaukums: “Tīkls”. Vadītāja: Ita Vītiņa

Nodarbību saraksts 2018./ 2019. m.g.

Nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Skolotājs
Vokālais ansamblis “Crescendo”
1. -9.kl.
13:45 – 14:25
(1. – 4. kl.)
14.30 – 15.10
(5. – 9. kl.)
12.55 – 13.35
(1. – 4. kl.)
14.30 – 15.10
(5. – 9. kl.)
Inese Bērziņa
Zīmēšana, gleznošana
“Krāsas”
1.-9.kl.
13.45 – 14.25 Egils Neihofers
Papīra plastika “Dzērve”
1.-9.kl.
14.30– 15.55 Ilze Kalniņa
Kombinētie rokdarbi “Radošā darbnīca”
1.-9.kl.
13.45 – 15.10 Laila Matīsa
Mūsdienu deja „Kaprise” 1.-8.kl. 13:45 – 14:25
(4. – 8. kl.)
12.55 – 13.35
(1. – 3. kl.)
13.45 – 14:25
(4. – 8. kl.)
12.55 – 13.35
(1. – 3. kl.)
Jeļena Orlova
Citas sporta spēles
“Čempions”
1.-9.kl.
13:45 – 14:25
(1. – 4. kl.)
12.55 – 13.35
(1. – 4. kl.)
14:30 – 15:10
(5. – 9. kl.)
Jeļena Orlova
Jauniešu radošā iniciatīvu grupa „Demokrāts”
5.-9.kl.
14:30 – 15:10 14:30 – 15:10 Inna Kukša
Skolas avīze “Tīkls”
5. – 9. klase
14:30 – 15:10 14.30 – 15.10 Inna Kukša

“Čempions” 
SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.

9. oktobrī skolas sporta pulciņš “Čempions” piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiādē “Rudens kross”. Diplomus ieguva 6. b klases skolēni:

Asja Anastasija Ansone – par izcīnīto 2. vietu Rudens krosā 1000 m skrējienā,

Vlads Orlovs – par izcīnīto 3. vietu Rudens krosā!

Paldies skolotājai J. Orlovai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!

“Radošā darbnīca” SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.

47.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā „LIDICE 2019” Atzinība 9. klases skolniecei Kitijai Folkmanei. Darbs “Iepērcies ar prātu – Sargā savu zemi!” izvirzīts konkursa 2. kārtai Latvijā.

Paldies skolotājai L. Matīsai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!