Sasniegumi 2019./2020. m. g.

Tukuma 3.pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādes un konkursos 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiāde “Rudens kross”:

  • Megija Jaunekle (4. klase) – 1. vieta
  • Kristīne Andrējeva (8. klase) – 1. vieta
  • Janeks Vanags (8. klase) – 2. vieta

Paldies skolotājai J. Orlovai par ieguldīto darbu!

                                                                         Apsveicam un lepojamies!

 

 

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi interešu izglītībā