Sasniegumi 2019./2020. m. g.

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiāde “Rudens kross”:
Megija Jaunekle (4. klase) – 1. vieta;
Kristīne Andrējeva (8. klase) – 1. vieta;
Janeks Vanags (8. klase) – 2. vieta.
Paldies skolotājai Jeļenai Orlovai par ieguldīto darbu!🏆

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 7.-8. klašu angļu valodas atklātā olimpiāde:
Nauris Muča (7. a klase) – 5. vieta;
Luīze Ozola (7. b klase) – 8. vieta.
Paldies skolotājai Lienei Sniķere par ieguldīto darbu!🏆

Tukuma, Engures  un Jaunpils novadu 8. klašu vācu valodas atklātā olimpiāde:
Elīza Ozola (8. klase) – 3. vieta;
Jevgeņijs Kuzņecovs (8. klase) – atzinība.
Paldies skolotājai Zojai Tarasenko par ieguldīto darbu!🏆

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 7. klašu matemātikas atklātā olimpiāde:
Nauris Muča (7. a klase) – 5. vieta.
Paldies skolotājai Danai Zukulei par ieguldīto darbu!🏆

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu teātru kolektīvu izrāžu, mazo forumu uzvedumu un skolēnu skatuves runas konkurss:
Sana Mikuļčika (6. klase) – II pakāpe;
Karīna Zariņa (8. klase) – I pakāpe.
Paldies skolotājām – Innai Kukšai un Itai Vītiņai par ieguldīto darbu!🏆 

Vizuālās mākslaskonkurss “Dari – radi!” 2. un 4. klašu skolēniem:
Tukuma 3. pamatskolas skolēnu komandai – atzinība.
Paldies skolotājam Egilam Neihoferam par ieguldīto darbu!🏆

Tukuma 3. pamatskolas skolēnu sasniegumi interešu izglītībā 

48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2020″ 1. kārta”:
Ginta Matisone (9. klase) – pateicība;
Sintija Čebikina (8. klase) – pateicība;
Sintija Čebikina (8. klase) – atzinība;
Ieva Vigule (8. klase) – pateicība;
Adelija Čebakova (7. b klase) – pateicība;
Viviana Zīriņa (7. a klase) – atzinība;
Kristena Kristiana Bergmane (7. a klase) – pateicība;
Heilija Heidija Nordena (7. a klase) – atzinība;
Nikola Gabriela Grāpe (1. klase) – pateicība;
“Ainava un mēs!” autoriem – atzinība.
Paldies skolotājām – Lailai Matīsai un Ilzei Kalniņai par ieguldīto darbu!🏆