Sasniegumi

Tukuma 3.pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādes un konkursos

Starpnovadu (Saldus, Brocēnu, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkurss:

  • Agnese Gailīte (7.klase) ( sk. Svetlana Votinova) – 1.pakāpe

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 9.klases vēstures olimpiāde:

  • Madara Muča ( 9.klase) (sk. Ieva Feldberga) – atzinība (4.vieta)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 9.klases matemātikas olimpiāde:

  • Madara Muča ( 9.klase) (sk. Aiga Jansone) – atzinība (5.vieta)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 7.-8.klašu vizuālās mākslas olimpiāde:

  • Sintija Čebikina ( 7.klase) (sk. Ilze Kalniņa) – 2.vieta

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 5.-6. klašu angļu valodas olimpiāde:

  • Nauris Muča( 6.a klase) (sk. Liene Sniķere) – atzinība (4.vieta)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 7.klases ģeogrāfijas olimpiāde:

  • Ralfs Šeluha( 7.klase) (sk. Zoja Tarasenko) – atzinība (5.vieta)

Reģionālā angļu valodas  olimpiāde:

  • Nauris Muča (6.a klase) (sk. Liene Sniķere) – atzinība 

Interešu izglītībā

“Čempions” SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.
9. oktobrī skolas sporta pulciņš “Čempions” piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiādē “Rudens kross”. Diplomus ieguva 6. b klases skolēni:
  • Asja Anastasija Ansone – par izcīnīto 2. vietu Rudens krosā 1000 m skrējienā,
  • Vlads Orlovs – par izcīnīto 3. vietu Rudens krosā.

Paldies skolotājai J. Orlovai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!

“Radošā darbnīca” SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.

47.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā „LIDICE 2019”

  • Atzinība 9. klases skolniecei Kitijai Folkmanei. Darbs “Iepērcies ar prātu – Sargā savu zemi!” izvirzīts konkursa 2. kārtai Latvijā.

Paldies skolotājai L. Matīsai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!