Sasniegumi

Tukuma 3.pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi.

Starpnovadu (Saldus, Brocēnu, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkurss.

Agnese Gailīte (7.klase) ( sk. Svetlana Votinova) – 1.pakāpe