Sasniegumi

Tukuma 3.pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādes un konkursos.

Starpnovadu (Saldus, Brocēnu, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkurss.

Agnese Gailīte (7.klase) ( sk. Svetlana Votinova) – 1.pakāpe

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 9.klases vēstures olimpiāde.

Madara Muča ( 9.klase) (sk. Ieva Feldberga) – atzinība (4.vieta)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu posma 9.klases matemātikas olimpiāde.

Madara Muča ( 9.klase) (sk. Aiga Jansone) – atzinība (5.vieta)

 

 

 

SASNIEGUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

“Čempions” SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.

9. oktobrī skolas sporta pulciņš “Čempions” piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiādē “Rudens kross”. Diplomus ieguva 6. b klases skolēni:

Asja Anastasija Ansone – par izcīnīto 2. vietu Rudens krosā 1000 m skrējienā,

Vlads Orlovs – par izcīnīto 3. vietu Rudens krosā!

Paldies skolotājai J. Orlovai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!

“Radošā darbnīca” SASNIEGUMI 2018./ 2019. m. g.

47.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā „LIDICE 2019” Atzinība 9. klases skolniecei Kitijai Folkmanei. Darbs “Iepērcies ar prātu – Sargā savu zemi!” izvirzīts konkursa 2. kārtai Latvijā.

Paldies skolotājai L. Matīsai par ieguldīto darbu!

Apsveicam un lepojamies!