” Latvijas 100 gades koncerts”.

16. novembrī ,Tukuma 3.pamatskolā, notika ” Latvijas 100 gades koncerts”. Koncertu caurvija iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturi.  Lai viss būtu spilgtāks,to papildināja ar priekšnesumiem  skolas vokālais ansamblis ” Crescendo”, mūsdienu deju grupa ” Kaprise”, Jauniešu radošā iniacitīvu grupa” Demokrāts”.

Paldies skolēniem un skolotājiem par brīnišķīgo koncertu!