“Gada skolēnu ekskursija”

Viena no ikgadējām skolas tradīcijām mūsu skolā ir Gada skolēnu ekskursija. Katra mācību gada 1.semestrī iepriekšējā mācību gada aktīvākie kā motivāciju turpmākam darbam, saņem skolas dāvātu mācību ekskursiju. Šoreiz Gada skolēni devās uz ” Ādažu Čipšu” ražotni, kur piedalījās “Uzturklases ” nodarbībā- ceļoja virtuāli pa ražotni, uzzināja čipšu vēsturi,degustēja, iepazina un radīja savus īpašās garšas čipšus!