Glītrakstīšanas konkurss 1. klasē

17. janvārī norisinājās glītrakstīšanas konkurss “Rakstīsim glīti!”. Konkursā piedalījās 1. klases skolēni, viņu uzdevums bija pēc iespējas glītāk un precīzāk norakstīt tautasdziesmu par ziemu. Skolēni savu savu darbiņu arī noformēja vizuāli – kāds zīmēja sniegpārslas, kāds zīmēja bērnus, kuri spēlējas sniegā, kāds – kupenas un sniegavīrus. Konkursa darbus skolēni vērtēja paši, balsojot par glītāko. Saskaitot bērnu balsis, par uzvarētājiem glītrakstīšanas konkursā kļuva Elizabete Celma un Sandis Priedītis.

Apsveicam!