Karjeras izglītības pasākumi janvārī

21.01.2019. Pasākums 9. klases skolēniem projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Smelies iedvesmu!” Tukuma 2. pamatskolā.

24.01.2019. Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8. – 9. klašu skolēniem Tukuma 2. vidusskolā.