Projekta “Ekoskola”aktivitātes

Šodien, 15. novembrī, Tukuma 3. pamatskolas zālē notika projekta “EKOSKOLA” aktivitāšu pasākums.
Apzinot ar vidi saistītos tematus, katrai klasei bija iespēja iepazīt tuvāk kādu no vides jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošana, veselīgs uzturs, ūdens, dabas daudzveidība, globālā sasilšana, transports, utt.
Dažādo tematu ietvaros, skolēniem bija iespēja novērtēt, ko veiksmīgu jau veic šajā jomā, ko nepieciešams pilnveidot.
Skolēni izteica arī savus priekšlikumus un iespējamos uzlabojumus, kuros ir vērts ieklausīties.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!