Vīru kopa “Vilki”

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, 11. oktobrī Tukuma 3. pamatskolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar koncertlekciju “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”.
Koncertlekcijas laikā 5.-9. klašu skolēni tika iepazīstināti ar latviešu karavīru dziesmām un attiecīgā laika mūzikas instrumentiem, kā piemēram, kokli, ģīgu, dūku, stabuli u.c.
Dziesmas mijās ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna ar videoprojektoru tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Arī paši vīru kopas “VILKI” dalībnieki koncertlekcijas laikā bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.
Jāteic, ka šī nebija parasta lekcija, tās ietvaros tika integrēts mūzikas, latviešu valodas, vēstures un sociālo zinību mācību saturs.
Skolēni ar interesi klausījās vīru dziesmās un stāstos, kā arī vēlāk paši izmēģināja, kā skan bungas, kas gatavotas no dzīvnieka ādas.
Koncertlekcijas izskaņā vīru kopa “Vilki” pasniedza dāvanu skolai- grāmatu par latviešu karavīriem un disku ar karavīru dziesmām.
Paldies projektam “Latvijas skolas soma” par piedāvāto iespēju!