Ekoskolu Zaļais karogs

Šodien Tukuma 3. pamatskolā liels notikums – mastā tika pacelts Ekoskolu Zaļais karogs, kurš 2020./2021. m.g. piešķirts tikai 110 izglītības iestādēm.   

Pasākuma laikā priecājāmies ne tikai par karogu, bet arī par skolēniem, kuri saņēma diplomus par dalību AAS “Piejūra” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem”, izglābjot aptuveni 51 koku, un “Zaļā josta”organizētajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”  

Par mums lepojās un svinīgajā mirklī bija kopā Tukuma novada Domes un Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvji, kā arī skolas direktore Zane Selivanoviča. Paldies!